Wanneer we in het dagelijks leven ons gedurende dag in de openbare ruimte bewegen, kan het geregeld zo zijn, dat we mensen tegenkomen die sieraden dragen die een religieuze symboliek hebben. Het kan gaan om een ketting met daaraan een crucifix, of wat nu erg populair is Boeddha (veel mensen zien het boeddhisme niet als een religie, maar eerder als een levensbeschouwelijke visie. Er wordt namelijk geen god in deze traditie vereerd, maar men werkt binnen het boeddhisme met voorschriften waarmee een mens zich kan verheffen. Het gaat hier om persoonlijke spiritualiteit.) We nemen in deze blog met je door welke religieuze sieraden populair zijn en wat de functie ervan is.

Sieraden met een religieuze symboliek dragen

Er zijn veel mensen die denken dat een sieraad met een religieuze symboliek alleen gedragen kan worden door iemand die daadwerkelijk gelooft in de religie waar een desbetreffende religieuze symboliek van spreekt. Dit is al lang niet meer het geval. Natuurlijk zullen er veel christenen zijn die een crucifix dragen, of een bedel aan de pols, maar omdat deze religieuze symbolen ook in de mainstream cultuur populair zijn, en in zekere zin aan hun religieuze wortels ontrukt, zijn er ook veel mensen die, zonder het zich te beseffen, of hier waarde aan te hechten, religieuze symbolen dragen. Het is tegenwoordig bijzonder eenvoudig om religieuze sieraden online aan te schaffen. Wanneer je bijvoorbeeld zoekt op bedels geloof of ketting crucifix, dan kun je realistisch geprijsde sieraden vinden. Zilver is in dit geval populair omdat het betaalbaar is voor de meeste mensen.

Wat zegt een religieus geïnspireerd sieraad?

Door een sieraad te dragen met een religieuze symboliek, wil de gelovige laten zien wat zijn levensbeschouwelijke visie is. Dit hoeft niet te betekenen dat de religieuze persoon in kwestie ook mensen wil bekeren tot zijn geloof, maar het heeft meer te maken met het communiceren van zijn identiteit. Daarnaast kan het dragen van bijvoorbeeld een crucifix een factor van betekenis zijn, als het gaat om de drager steeds te herinneren aan de zijn of haar levensbeschouwelijke visie. Bijvoorbeeld het idee dat we ons niet druk hoeven te maken over wereldse zaken waar we geen invloed op hebben, waar we zelf niet over beslissen en die dus niet in de handen van de mens gelegd zijn. In die zin kan een religieus sieraad als de crucifix een functie vervullen die vergelijkbaar is met het keppeltje in het Jodendom, jezelf herinneren aan het feit dat er iets is dat hoger is dan het hier en nu, dan jezelf. Dit alles is een kwestie van geloof, dat mag je dus zelf weten.